Ontdek de stad én leer bier proeven tijdens een bierwandeling en bierproeverij met gids.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan incidentele veranderingen, van toepassing op al onze diensten en/of producten die direct of indirect (d.w.z. via derden) via het internet, op mobiele apparaten, per e-mail of per telefoon worden aangeboden.

Door het gebruik van deze website, deelname aan de activiteiten en andere gerelateerde diensten en producten hier aangeboden door BeerWalk, gaat u als gebruiker akkoord met de hier vermelde voorwaarden:

Bijzondere voorwaarden

BeerWalk behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf alsook op de ter beschikking gestelde informatie. Geen enkele informatie mag worden gereproduceerd zonder vermelding en toestemming van BeerWalk.

BeerWalk is nooit aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van verstrekte informatie op deze website. Elk gebruik van informatie op deze website is volledig op eigen risico.

Banners en hyperlinks naar andere websites zijn enkel bedoeld voor het gemak van de gebruikers en BeerWalk aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan. Wij kunnen geen garantie bieden met betrekking tot de juistheid of volledigheid of legitimiteit van de inhoud van dergelijke sites, of de betrouwbaarheid, kwaliteit en effectiviteit van de producten die via externe websites worden aangeboden. Een koppeling naar een externe site impliceert geen goedkeuring van de standpunten, informatie of producten verstrekt of in het bezit van dergelijke websites.

BeerWalk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische defecten aan zijn website, boekingsmodule of webshop, die veroorzaakt werden door oncontroleerbare omstandigheden. BeerWalk streeft naar optimale beschikbaarheid van zijn online diensten maar kan geen continue beschikbaarheid van informatie garanderen. BeerWalk kan beslissen om de website voor een bepaalde tijd offline te halen voor onderhoud en upgrades.

Privacybeleid

BeerWalk zal persoonlijke informatie verzamelen die door de gebruiker vrijwillig werd verleend via onze website of per e-mail. We verzamelen deze gegevens zodat we onze aanbiedingen en diensten blijvend kunnen verbeteren. Deze informatie wordt door BeerWalk zorgvuldig bewaard en niet aan derden meegedeeld. De informatie zal louter worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om gepersonaliseerde, periodieke informatie rond zijn diensten en producten te verstrekken. De persoonlijke informatie kan steeds worden gecontroleerd, gewijzigd of verwijderd door eenvoudige aanvraag op het volgende e-mailadres: info@beerwalk.be.

BeerWalk volgt de wettelijke Europese GDPR bepalingen. Persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met dit privacybeleid verzameld, verwerkt en gebruikt door BeerWalk. Mocht u meer informatie wensen of vragen hebben over privacy, dan kunt u met ons contact opnemen via info@beerwalk.be.

In sommige gevallen is openbaarmaking aan nationale en internationale overheden en/of de rechter wegens voorafgaande administratieve of gerechtelijke bevel, vereist door de wet. In deze gevallen is de overdracht in overeenstemming met de wettelijke vereisten en alleen als de bekendmaking noodzakelijk is.

De volgende informatie geeft u een overzicht van de soorten gegevens die BeerWalk, als eigenaar van de website, verzamelt, bewaart en verwerkt wanneer u gebruik maakt van onze website en hoe deze bescherming uw persoonlijke rechten en privacy garandeert.

Contact

U kunt ons vragen stellen via info@beerwalk.be. Om deze gegevens te verwerken, verzamelen wij uw contactgegevens (naam en e-mailadres). Deze gegevens, alsook alle correspondentie die wordt uitgewisseld, zal door ons opgeslagen en gebruikt worden om de dienstverlening te verbeteren.

Internetverbinding

Wanneer u een pagina van BeerWalk bezoekt, kunnen wij uw IP-adres, de datum en tijd van uw bezoek, de opgehaalde gegevens en de versie van uw browser, alsook alle informatie die standaard wordt ingediend, verzamelen. Het identificeren van een persoon met de verzamelde gegevens is niet mogelijk. We gebruiken deze gegevens om fouten te voorkomen, alsook om onze diensten te verbeteren.

E-mailadvertenties

Als u toegestemd heeft om onze nieuwsbrief te ontvangen, zal uw e-mailadres opgeslagen en gebruikt worden voor persoonlijke e-mailadvertenties totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Uw toestemming wordt gegeven via de opt-in knop bij elk invulformulier. U kunt uzelf op elk moment uitschrijven via de uitschrijflink in de verstuurde e-mail of door het sturen van een e-mail naar info@beerwalk.be.

App

Door het gebruik van onze app, kunnen we informatie verzamelen over welk mobiele apparaat u gebruikt om de site te bezoeken. Wij ontvangen deze informatie via uw mobiele apparaat (unieke apparaat -id ). Ook verzamelen we informatie zoals uw IP-adres, het besturingssysteem en de browser die u gebruikt en hoe u uw apps gebruikt.

Cookies

Cookies worden gebruikt op de homepagina. Cookies zijn tekstbestanden die opgeslagen worden op de computer van de gebruiker wanneer hij surft. We maken gebruik van sessiecookies, die, afhankelijk van welke instellingen u heeft in uw browser, worden verwijderd wanneer u de browser sluit. Daarnaast gebruiken we ook permanente cookies die worden gebruikt buiten de sessie. Deze permanente cookies worden gebruikt om onze diensten gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het mogelijk om u informatie te tonen die afgestemd is op uw interesses. U kunt het gebruik van cookies weigeren, door deze te blokkeren op uw browser.

Social Media

Facebook/Instagram

Op onze website hebben we een link naar het bedrijf Facebook Inc, 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Door te klikken op deze knop, wordt automatisch een verbinding gemaakt via uw browser naar de Facebook/Instagram-servers en het bedrijf Facebook ontvangt dan de relevante informatie.

Als u ingelogd bent op Facebook/Instagram tijdens een bezoek aan onze website of u tijdens een bezoek aan onze site cookies van Facebook/Instagram in uw browser opgeslagen heeft, kan Facebook het bezoek aan onze website nagaan en uw activiteiten eventueel tonen op uw Facebookprofiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op Facebook voordat u onze site bezoekt en door het verwijderen van de Facebook-cookies in uw browser. Voor meer informatie over het gebruik van andere websites in verbinding met Facebook, zie de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Facebook.

Google

Op onze website hebben we een link naar het bedrijf Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway , Mountain View , 94043 , USA ("Google"). Door te klikken op deze knop, wordt automatisch een verbinding gemaakt via uw browser naar de Google-servers en het bedrijf Google ontvangt dan de relevante informatie.

Als u ingelogd bent op Google+ tijdens een bezoek aan onze website of u heeft tijdens een bezoek aan onze site cookies van Google in uw browser opgeslagen, kan Google uw bezoek aan onze website nagaan en uw activiteiten eventueel tonen op uw Google+ -profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen op Google+ voordat u onze site bezoekt en door het verwijderen van de Google-cookies in uw browser. Voor meer informatie over het gebruik van andere websites in verband met Google en Google+, zie de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Google en Google+.

Zelfs als u niet beschikt over een account op een sociaal netwerk (bijvoorbeeld Facebook), en u niet aangemeld bent bij de aanbieder van de plug-in of niet hebben geklikt op de plug-in, is het nog steeds mogelijk dat het sociale netwerk informatie opslaat zoals uw IP-adres en andere gegevens, zoals een website URL die u heeft bezocht.

Leveringsvoorwaarden

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de klant van het aanbod van Beerwalk inclusief de van toepassing verklaarde voorwaarden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de klant zo spoedig mogelijk een bevestiging en/of een factuur.

De klant is de persoon die de boeking uitvoert of de contractant. Hij of zij stelt zich garant voor de personen die in zijn boeking zitten inbegrepen. Wie een boeking voor vier personen uitvoert, staat dus in als verantwoordelijke voor deze vier personen en als vertegenwoordiger van onderstaande verkoopsvoorwaarden voor alle deelnemers aan zijn boeking, ook bij annulaties (zie verder). “De klant” omvat in dit specifieke voorbeeld dus vier personen.

Bij boeking, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de aard en inhoud van BeerWalk, zoals gecommuniceerd op de website en bij de boekingsbevestiging. Over deze inhoud kan niet onderhandeld worden, noch kan hierover nadien enige klacht of schadeclaim gevoerd worden.

Bij boeking, gaat de klant akkoord met alle risico’s in verband met zijn deelname aan de activiteiten en accepteert deze zonder beperkingen. De klant begrijpt dat de activiteiten plaatsvinden in de openbare ruimte onder omstandigheden grotendeels buiten de controle van BeerWalk. De klant gaat akkoord zich te schikken naar de algemene gedragingen en wettelijke bepalingen die gelden in openbare ruimten. Openbare dronkenschap wordt niet getolereerd en kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting van BeerWalk of zijn deelnemende café’s, zonder dat hierover discussie kan gevoerd worden, actie kan voortvloeien of een schadeclaim kan ingediend worden. We raden de klant ook aan bij transport met eigen, niet openbare vervoersmiddelen per gezelschap een BOB aan te stellen die zich onthoudt van alcoholische consumpties.

De klant begrijpt en bevestigt dat zijn deelname aan de activiteiten vrijwillig is. Hij/zij verklaart zich in goede gezondheid en lijdt aan geen lichamelijke of geestelijke aandoening die deelname aan de activiteit zou kunnen verhinderen. De klant accepteert alle risico’s: bekende en onbekende, voorzienbare en onvoorzienbare, die op enigerlei wijze verband houden met zijn/haar deelname aan de activiteiten. De klant accepteert de persoonlijke verantwoordelijkheid voor elke aansprakelijkheid, letsel, verlies of schade die op enigerlei wijze verband houdt met zijn/haar deelname aan de activiteit.

De klant verleent BeerWalk het onbeperkte auteursrecht en toestemming om fotografische portretten, foto’s, videobeelden en / of audio-opnames te maken van zijn/haar deelname aan de activiteiten en deze te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden.

Betalingen – Individuele- en Privé boekingen

De klant kan bij zijn boeking vooraf bij specifieke aanvraag of bij zijn eigen boeking een geautomatiseerde factuur opvragen. Deze krijgt hij toe na betaling en dus definitieve boeking van BeerWalk. Indien de klant geen factuur aangevraagd heeft bij zijn boeking en deze vooralsnog nadien wenst toe te krijgen, wordt een eenmalige kost van €20 (incl. BTW) aangerekend voor administratieve verwerkingskosten nadien.

Wanneer de klant zelf zijn boeking via de website uitvoert, moet hij/zij direct betalen om de reservatie te vervolledigen. Vanaf betaling en na acceptatie van de Algemene voorwaarden, is de boeking compleet. Wanneer de klant door BeerWalk een (groeps)boeking laat uitvoeren, krijgt hij/zij een mail met betalingsuitnodiging om de reservatie te vervolledigen. De betaling via deze mail en dus de vervollediging van de boeking kan op een later tijdstip, maar dient wel ten laatste vijf dagen voor aanvang van de BeerWalk te geschieden.

Om vlot en veilig betalingsverkeer te garanderen werkt BeerWalk samen met Ingenico e-Commerce Solutions BVBA/SPRL, Woluwedal/Boulevard de la Woluwe 102, B-1200 Brussel. BeerWalk accepteert de volgende betaalmethodes : Maestro, Mastercard, Visa, Paypal.

Cash betaling van BeerWalk ter plekke is helaas niet mogelijk.

Extra personen dienen ten laatste 48u op voorhand schriftelijk meegedeeld te worden via info@beerwalk.be. Extra personen ter plaatse worden geweigerd en mogen niet deelnemen aan de BeerWalk.

De gebruiker dient BeerWalk te informeren als er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van zijn/haar persoonsgegevens op het moment dat hij/zij erachter komt. Discussies over onwetmatige betalingen dienen te worden geleverd tussen de klant en de leverancier van het geautomatiseerde betalingsverkeer, zijnde Bancontact, Mastercard, Visa, Paypal.

Betalingen - Groepsboekingen

Onder groepsboekingen wordt verstaan groepen groter dan 20 personen. Indien groepen kleiner of gelijk aan 20 personen zijn, dient de klant via de website te boeken. Deze boekingen zijn de voorwaarden onder de individuele- en privé boekingen van toepassing.

Groepsboekingen worden steeds per mail aangevraagd via info@beerwalk.be. Bij bevestiging van de boeking zal er een voorschot factuur van 50% opgemaakt worden, dit op basis van het dan afgesproken aantal deelnemers. De boeking is pas definitief na ontvangst betaling voorschotfactuur. 21 dagen (3 weken) voor aanvang van de BeerWalk dient de klant het definitieve aantal deelnemers te bevestigen. Op basis van het dan gekende aantal deelnemers wordt het saldo factuur opgemaakt. Het resterende saldo dient ten laatste zeven dagen voor aanvang van de BeerWalk voldaan te zijn.

Betalingen voor groepsboekingen dienen steeds te gebeuren via overschrijving op de KBC bankrekening van The Brewery bvba, IBAN BE 52 7340 4259 2709, BIC KREDBEBB. Cash betalingen ter plekke is helaas niet mogelijk.

Leeftijdsbepaling

Boeking en/of deelname aan een activiteit door een persoon die nog geen 18 jaar oud is, geeft aan dat een ouder of voogd deze voorwaarden heeft gelezen en ermee heeft ingestemd.

Deelnemers aan een activiteit, jonger dan 16 jaar, dienen steeds begeleid te worden door een volwassen ouder of wettelijke voogd. Gelet op de Belgische wetgeving inzake het schenken van alcohol aan minderjarigen, worden minderjarigen jonger dan 16 jaar uitgesloten van de bierproeverijen die deel uitmaken van een activiteit. Zij zullen als alternatief frisdrank naar keuze aangeboden krijgen. Dit kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot het geheel of deels terugvorderen van het deelnamebedrag.

Het staat de gids van de BeerWalk vrij een bewijs van leeftijd te vragen aan de deelnemers van de BeerWalk om de wettelijke minimumleeftijd van 16 jaar te kunnen vaststellen. Wie geen wettelijke leeftijdsbepaling kan aantonen of dit niet wenst voor te leggen, kan alcoholische dranken geweigerd worden. Dit kan geen aanleiding geven tot enige vorm van discussie, actie of schade. Minderjarige deelnemers kunnen in plaats van bier frisdrank of koffie/thee krijgen.

Annulatie – Individuele- en Privé boekingen

Als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden van het coronavirus werd op 20 maart 2020 een Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard gepubliceerd teneinde de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van tickethouders te vrijwaren.

Dit Ministerieel besluit schort de verplichte terugbetaling van tickets gedurende drie maanden op en maakt het verstrekken van een tegoedbon ter waarde van het reeds betaalde bedrag mogelijk.
De bezoeker heeft m.a.w. niet het recht de Tegoedbon te weigeren. Door gebruik te maken van de tegoedbon stemt de bezoeker in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe deze na te leven.

Voor boekingen van bierwandelingen die plaatsvinden na de corona-crisis:

Na specifieke schriftelijke aanvraag per mail, kan de klant zijn boeking(en) geheel of gedeeltelijk annuleren volgens volgende voorwaarden:

• Tot 48u voor aanvang van de BeerWalk : kan men zijn deelname geheel of gedeeltelijk kosteloos annuleren
Binnen 48u tot 4u voor aanvang de BeerWalk : per geannuleerde deelnemer zal er 50% administratiekosten van de €39 ingehouden worden
Binnen 4u tot start van de BeerWalk: geen recht op terugbetaling
No show : geen recht op terugbetaling

Vermeerdering van het aantal deelnemers per boeking kan tot één uur voor aanvang van de BeerWalk, na online reservatie én betaling, tenzij de feitelijke BeerWalk reeds volzet is. Extra personen ter plaatse, die niet betaald hebben op voorhand, worden geweigerd en mogen niet deelnemen aan de BeerWalk.

Annulatie – Groepsboekingen

Als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden van het coronavirus werd op 20 maart 2020 een Ministerieel besluit betreffende de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard gepubliceerd teneinde de impact op de evenementensector te beperken én de belangen van tickethouders te vrijwaren.

Dit Ministerieel besluit schort de verplichte terugbetaling van tickets gedurende drie maanden op en maakt het verstrekken van een tegoedbon ter waarde van het reeds betaalde bedrag mogelijk.
De bezoeker heeft m.a.w. niet het recht de Tegoedbon te weigeren. Door gebruik te maken van de tegoedbon stemt de bezoeker in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en verbindt hij/zij zich ertoe deze na te leven.

Voor boekingen van bierwandelingen die plaatsvinden na de corona-crisis:

Annulatie van groepsboekingen dienen steeds per mail te gebeuren. Bij volledige annulatie van de groepsboeking vóór het opmaken van het saldo factuur (3 weken/21 dagen voor de aanvang van de BeerWalk), heeft de klant geen recht op terugbetaling van zijn voorschotfactuur. Bij volledige of gedeeltelijke annulatie na opmaak van het saldo factuur heeft de klant recht op terugbetaling van de verminderde deelnemers mits een administratiekost van 50% per deelnemer, dit tot 7 dagen voor aanvang van de BeerWalk.

Indien de klant zijn volledige groepsboeking annuleert op minder dan 7 dagen voor aanvang van de BeerWalk tot de start van de BeerWalk of indien hij/zij niet tijdig op afgesproken locatie en tijdstip opdaagt (no show), heeft hij geen recht op terugbetaling van zijn reeds betaalde facturen.

Klachten / geschillen

Klachten of geschillen kunnen best onderling geregeld worden via info@beerwalk.be.

De klant bevrijdt hierbij altijd en onvoorwaardelijk BeerWalk van alle claims, acties, schade, aansprakelijkheid, verlies, kosten en uitgaven voor de dood, letsel, verlies of beschadiging van eigendom, die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit deelname aan de activiteiten, het gebruik van andere aangeboden diensten of aangekochte producten.

Op grond van de overeenkomst tussen BeerWalk en de klant en de Algemene Voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst of de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in Mechelen, België.

Cadeaubon

Bekijk de cadeaubon voorwaarden